Silnik Przetwarzania Transakcji

Silnik przetwarzania transakcji jest elastycznym i skalowalnym komponentem, zapewniającym możliwość przeprowadzania obliczeń według zdefiniowanych algorytmów dla dużych wolumenów danych.

Definicja algorytmów odbywa się przy użyciu popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Po osadzeniu definicji reguł na silniku transakcji powstaje aplikacja obliczeniowa, zdolna do przetwarzania dużej liczby transakcji zgodnie z podaną definicją.

Podstawowe cechy SPT:

Skalowalność

 • łatwość dostosowania mocy obliczeniowej do wolumenu przetwarzanych transakcji

Elastyczność

 • łatwość wdrożenia nowych reguł i algorytmów przetwarzania
 • elastyczne struktury wejściowe i wyjściowe (mapowanie do struktur docelowych odbywać się może z wykorzystaniem narzędzi ETL)
 • rozwiązanie w pełni zgodne z założeniami architektury SOA, na zewnątrz udostępnia interfejs usługowy osadzany na szynie ESB, z możliwością użycia usług w ramach zdefiniowanych procesów)

Niezawodność

 • przetwarzanie odbywa się w klastrze serwerów, w przypadku awarii węzła inne węzły przejmują jego zadania

Bezpieczeństwo

 • jedynym punktem styku z otoczeniem są usługi przetwarzania osadzone są na szynie ESB, wymuszającej autoryzację w celu uruchomienia,
 • rozwiązanie jest w pełni transakcyjne, co zapewnia spójność danych.
 • definicja reguł przetwarzania odbywa się w arkuszach typu Microsoft Excel, dzięki czemu jest czytelna dla zespołów biznesowych oraz może być użyta wprost do testów,
 • mechanizmy zapewniające jakość danych - umiejscowione w procesach ETL,
 • dodatkowa możliwość wykorzystania silnika reguł biznesowych do analizy poprawności biznesowej

Przenaszalność

 • szeroki wybór baz danych na potrzeby składowania danych wejściowych i wyników przetwarzania
 • szeroki wybór systemów operacyjnych dla środowiska wykonawczego (np. Windows Serwer, Linux w wersjach 32 i 64 bit)

Skontaktuj się z nami ►