ETL - Extract Transform Load

Narzędzia ETL służą transportowi danych. Zapewniają one możliwość graficznego modelowania przepływów. Dane pobierane są ze zdefiniowanych źródeł, następnie podlegać mogą transformacjom, aby w odpowiedniej postaci dostarczone zostały do miejsca przeznaczenia.

Źródłami danych lub miejscami przeznaczenia mogą być między innymi systemy biznesowe, bazy danych, pliki w różnych formatach, usługi sieciowe (WebServices), kanały RSS. Szczególnym rodzajem miejsca przeznaczenia może być raport, który zostanie wygenerowany i osadzony na serwerze raportów lub zapisany w pliku.

W ramach przekształcenia danych wykorzystywanych może być szereg komponentów pozwalających definiować algorytmy przeliczeń czy kryteria kojarzenia. Dane mogą podlegać normalizacji lub denormalizacji. W trakcie przepływu weryfikowana może być również jakość danych.

Zdefiniowany przepływ danych zostaje wdrożony jako niezależna aplikacja, która może być osadzona w systemie operacyjnym, na serwerze aplikacji lub szynie usług, pozwalając innym systemom (np. serwerowi BPM) na jej uruchomienie poprzez przekazanie odpowiedniego komunikatu. Można również opracować przepływy przeznaczone do pracy ciągłej, reagujące na określone zdarzenia (np. pojawienie się nowego pliku lub zapisanie nowego rekordu w bazie danych).

Wykorzystanie dedykowanych narzędzi do definiowania przepływów ETL pozwala lepiej zarządzać danymi i szybciej reagować w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian. W ramach działalności operacyjnej mogą służyć do zasilania portali, generowania raportów, przenoszenia danych pomiędzy systemami w ramach zachodzących procesów czy zasilania hurtowni danych. Pozwalają również usprawnić procesy migracji danych.
Skontaktuj się z nami ►