Cechy OLAP

Oprogramowanie które pozwala na sprawną analizę ad-hoc informacje zawartych w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży czy analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych.
Skontaktuj się z nami ►