Dla ciągłości i sprawności biznesowej

ProSequentia Sp. z o.o. działa na rynku od 2010 roku. Jesteśmy firmą IT zorientowaną na dostarczanie usług przede wszystkim dla sektora ubezpieczeń oraz utilities. Nasze kompetencje najpełniej wykorzystujemy we współpracy z podmiotami o specyficznych potrzebach, którym z uwagi na unikalny model procesów biznesowych lub dużą dynamikę zmian trudno jest znaleźć gotowe rozwiązania informatyczne.

W realizowanych przez nas projektach zapewniamy odpowiednią funkcjonalność, szybkość wdrażania, zgodność z korporacyjnymi standardami, elastyczność, łatwość utrzymania i wprowadzania późniejszych zmian oraz oczywiście możliwie niski koszt.
Więcej o nas ►

Obszary naszego działania

OUTSOURCING IT OUTSOURCING IT

OUTSOURCING IT Szybko zapewnimy Twojej firmie wykwalifikowanych specjalistów IT o odpowiednim profilu kompetencji. Oferujemy elastyczne zasady współpracy.

PRACE KONCEPCYJNE PRACE KONCEPCYJNE

PRACE KONCEPCYJNE Korzystając z naszych doświadczeń pracy z różnymi systemami, opracujemy dla Twojej firmy koncepcję i architekturę rozwiązań oraz wykonamy prace analityczne.

PROCESY BIZNESOWE PROCESY BIZNESOWE

PROCESY BIZNESOWE Oferujemy wsparcie w zarządzaniu procesami biznesowymi: od etapu projektowania i modelowania, poprzez wdrażanie rozwiązań IT, po monitoring i optymalizację.

ROZWIĄZANIA DEDYKOWAN ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE Rozumiemy, że niektóre procesy biznesowe wymagają nieszablonowego podejścia. Oferujemy budowę rozwiązań dedykowanych „szytych na miarę”.

BAZY DANYCH BAZY DANYCH

BAZY DANYCH Wykonujemy audyty systemów baz danych, zajmujemy się ich projektowaniem, wdrażaniem oraz utrzymaniem i optymalizacją.

WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA

WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA Kompleksowo wdrożymy oprogramowanie, tak aby zmaksymalizować korzyści z jego wprowadzenia dla Twojej firmy.

INTEGRACJA IT INTEGRACJA IT

INTEGRACJA IT Zapewnimy spójność i współpracę między stosowanymi w Twojej firmie systemami i aplikacjami, dla zwiększonej wydajności i czytelności procesów.

MIGRACJA DANYCH MIGRACJA DANYCH

MIGRACJA DANYCH Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzimy dla Twojej firmy migrację danych, bez przestojów w działaniu aplikacji.

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Zapewniamy rozwiązania wspomagające podejmowanie trafnych decyzji zarządczych w oparciu o twarde dane (m.in. DSS, EIS, MIS, OLAP).

Ludzie, Procesy, Technologia ...

Przede wszystkim uważamy, że systemy IT są dla ludzi, a nie na odwrót. Technologia jest dobrem, które powinno usprawniać biznes.

Zdarza się, że systemy IT, zamiast wspierać działalność organizacji, komplikują pracę, ograniczają możliwość rozwoju lub obarczają organizację kosztami nieadekwatnymi do uzyskiwanych z ich wdrożenia korzyści. Powodem takich sytuacji jest często brak zrozumienia przez dostawcę aktualnych lub przyszłych potrzeb.

Dlatego w naszej pracy zwracamy szczególną uwagę na aspekty komunikacji i wzajemnego zrozumienia z naszymi Klientami. Dzięki dogłębnej analizie potrzeb biznesowych, elastycznemu podejściu oraz stosowaniu adekwatnych narzędzi minimalizujemy czas i koszt realizacji rozwiązań oraz ryzyko niepowodzenia.

Wieloletnie doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych m.in. z:
  • architekturą SOA, technologiami BPM / workflow, narzędziami analitycznymi OLAP, rozwiązaniami ETL i migracją danych, integracją rozwiązań;
  • systemami obsługi produktów ubezpieczeniowych, systemami zarządzania sieciami sprzedaży, prowizyjnymi oraz billingowymi.
Nasi dotychczasowi klienci to m.in.:
  • Grupa Warta
  • Aviva TUnŻ S.A.
  • Grupa PZU
  • Grupa Allianz
  • Liberty Ubezpieczenia i AXA Group
Nasi specjaliści sprawnie poruszają się w środowiskach pracy centralnych systemów ubezpieczeniowych:
  • TIA
  • Guidewire
  • INSIS
Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Chętnie poznamy bliżej Państwa oczekiwania i omówimy warunki potencjalnej współpracy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ►