Jak działa BPM?

Rozwiązania tej klasy pozwalają na:

  • modelowanie,
  • symulację,
  • integrację,
  • uruchamianie procesów,
  • monitorowanie i analizę.
Ważną zaletą BPM jest możliwość bardzo szybkiego wdrożenia procesów a także ich późniejszego rozwoju. Modele procesów stanowią czytelną dla wszystkich zainteresowanych dokumentację, co ułatwia komunikację w ramach zespołu. Opcjonalne narzędzia symulacyjne dają możliwość oceny jakości zbudowanych modeli jeszcze przed decyzją o uruchomieniu.

Naturalną własnością rozwiązań BPM jest integracja uczestników procesów, to jest ludzi oraz systemów dziedzinowych oraz synchronizacja ich działań.

Po uruchomieniu procesu każdy zaangażowany pracownik będzie posiadał dostęp do listy swoich zadań, przyporządkowanych mu w związku z rolami pełnionymi przez niego w organizacji. Z poziomu listy zadań pracownik będzie mógł wywołać przyporządkowane do danego zadania formularze, które powinny zapewnić mu dostęp do wszystkich niezbędnych do wykonania tego zadania informacji. Po zakończeniu obsługi zadania przez daną osobę (lub np. upłynięciu czasu przewidzianego na jego realizację), zgodnie z modelem procesu, zmieni się jego stan. Serwer procesów zbada określone warunki i wyznaczyć kolejne zadanie lub kilka równoległych zadań i uruchomi je. Jeżeli zadania te będą realizowane przez ludzi, na listach zadań odpowiednich osób pojawią się nowe pozycje do obsługi. Z kolei jeżeli zadania realizowane będą przez usługi systemów dziedzinowych (np. wysłanie wiadomości e-mail, wygenerowanie dokumentu, rozliczenie transakcji w systemie, zmiana stanu magazynowego towaru, przekazanie aktualnych kursów walut, ….), serwer procesów zapewni przekazanie do tych systemów odpowiednich komunikatów oraz w razie potrzeby odebranie informacji zwrotnych które mogą być potrzebne w dalszym przebiegu danej instancji procesu.

System zarządzani procesami gromadzi informacje niezbędne do analizy procesów. Wiele pakietów BPM wyposażonych jest w gotowe moduły Business Activity Monitoring (BAM), wspomagające analizę przebiegu procesów. Powinna ona być oparta o kryteria oceny procesów wyznaczone już na etapie definicji. Jeżeli kryteria nie są spełnione, być może należy przystąpić do przedefiniowania procesów. W takim przypadku, opierając się o istniejący model, wprowadza się niezbędne zmiany i uruchamia kolejną wersję procesu według nowej definicji.
Skontaktuj się z nami ►