Oferta

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw niszowych, o unikalnym modelu i obszarze działalności, z potencjalnie dużą dynamiką zmian - którym trudno znaleźć gotowe rozwiązania informatyczne. Najważniejsze wymagania tego typu przedsiębiorstw to zapewnienie specyficznej funkcjonalności, szybkość wdrażania, elastyczność, łatwość wprowadzania późniejszych zmian i oczywiście możliwie niski koszt.

Aby sprostać takim oczekiwaniom potrzebujemy konsultantów z dużym doświadczeniem analitycznym, wymaganym dla nawiązania odpowiedniego kontaktu ze zleceniodawcą, sprawnego rozpoznania i zrozumienia specyfiki Klienta oraz wypracowania spójnej i racjonalnej koncepcji rozwiązania. Jednocześnie potrzebne są nam narzędzia pozwalające maksymalnie skrócić cykl wytwórczy i minimalizować ryzyka projektowe.

Jednym z używanych przez nas narzędzi jest pakiet klasy BPM, Intalio Works BPMS. Jego niewątpliwe zalety to:

 • wsparcie procesowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • ułatwienie współpracy pomiędzy zespołami biznesowymi i dostawcą technologii dzięki zrozumiałym modelom zgodnym ze standardem modelowania BPMN,
 • szybkość opracowania i uruchomienia aplikacji wspierających działalność zgodną z opracowanymi modelami procesów (zarówno w zakresie logiki procesów, jak też sterowania zadanimi użytkowników i usługami systemów)
 • możliwość zapewnienia elastyczności i dynamiki procesów,
 • łatwość wprowadzania zmian,
 • niska cena.
Skontaktuj się z nami ►

Poza narzędziami BPM posiadamy również kompetencje m.in w zakresie:

 • narzędzi OLAP (business intelligence, analizy ad-hoc)
 • narzędzi ETL (pozwalają sprawnie definiować oraz uruchamiać procedury przenoszenia i transformacji danych, np zasilanie hurtowni, migracje danych)
 • narzędzi wspomagających definiowanie algorytmów obliczeniowych na potrzeby masowego przetwarzania danych (np. produkty finansowe, prowizje, billing)
 • rozwiązań prowizyjnych,
 • systemów obsługi produktów ubezpieczeniowych (w tym: ub. życiowych z częścią inwestycyjną),
 • rozwiązań dla bankassurance (w tym integracja systemów ubezpieczyczeniowych z bankowymi),
 • systemów obsługi roszczeń oraz likwidacji szkód.