Czym jest BPM?

Procesem biznesowym nazywamy serię powiązanych działań, wynikających z potrzeb klientów (zewnętrznych lub wewnętrznych), które prowadzą do określonego efektu – to jest do zaspokojenia tych potrzeb.

Procesy w zachodzące organizacji można podzielić na:

  • zarządcze, które kierują działaniem systemu – np. procesy zarządzania strategicznego,
  • operacyjne, które stanowią istotę biznesu i są pierwotnym źródłem wartości dodanej –np. zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż,
  • pomocnicze, które wspierają procesy główne, takie jak: księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne.
W związku z konkurencją rynkową oraz z dążeniem organizacji do rozwoju, oczekiwania Klientów, które chce zaspakajać przedsiębiorstwo, zmieniają się. Obniżenie kosztów, skrócenie czasu, podniesienie jakości czy włączenie do oferty nowych typów produktów wymagać mogą zmian istniejących procesów lub włączenia nowych.

Aby organizacja mogła sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów, musi zarządzać procesami biznesowymi.

W najprostszym ujęciu zarządzanie procesem biznesowymi to cykl działań obejmujących:

  • Definiowanie (planowanie, organizowanie),
  • Uruchamianie (przekazywanie poleceń, koordynowanie),
  • Pomiar (kontrola).
Definicja procesu, oprócz określenia działań potrzebnych do zaspokojenia określonych potrzeb klientów powinna uwzględniać również miary, które umożliwiają efektywną ocenę procesu i podejmowanie decyzji dotyczącej potrzeby udoskonalenia, czyli zmiany definicji procesu.

Mianem BPM określa się technologię informatyczną której celem jest wspomaganie cyklu zarządzania procesami biznesowymi.
Skontaktuj się z nami ►